Ліцензія на провадження освітньої діяльності

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Столярова, 3м. Дніпропетровськ, 49000

тел. (056) 778-68-43, Е-mail:ous@dp.ukrstat.gov.ua, www.dneprstat.gov.ua

________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖНЕНО

Наказ Держкомстату України

12.06.2007 р. № 164

 

ДОВІДКА АА № 900327
З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС №110 "ШКОЛА І-ПІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

Ідентифікаційний код    38895271  Правовий статус суб’єкта  ЮРИДИЧНА ОСОБА

 

Керівник ЧЕМЕЛЮХ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА                      Телефон 754304

 

Класифікаційні дані:

 

Місцезнаходження   1210138400    49116 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК САМАРСЬКИЙ Р-Н,

за КОАТУУ                                               ВУЛИЦЯ СПОГАДІВ, БУДИНОК 177

        

Організаційно-правова          430     КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА,

форма за КОПФГ                                  ЗАКЛАД)

 

Види діяльності за КВЕД-2010

85.31 Загальна середня освіта

 

85.10 Дошкільна освіта

 

85.20 Початкова освіта

 

 

Інституційний сектор економіки за КІСЕ     S.1312 Регіональні та місцеві органи

державного управління

 

Дата первинної реєстрації                                  03.09.2013

 

Дата та номер останньої реєстраційної дії         03.09.2013 № 12247770001058213

 

Місце проведення реєстраційної дії РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА

                                                                            ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО МІСЬКОГО

                                                                            УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

                                                                            ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дата внесення даних щодо суб’єкта до ЄРДПОУ       17.09.2013

Дата видачі довідки                                                     17.09.2013

Виконавець         КАГАЛОВСЬКА І.В. Телефон 7786758

 

 

Заступник начальника                                                                    О.В. Чабанна

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України

КОПФГ    – Класифікація організаційно-правових форм господарювання

КВЕД       – Класифікація видів економічної діяльності

КІСЕ         – Класифікація інституційних секторів економіки