Результати моніторингу якості освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110»

 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

 _________2018                                                                            № ____

 

Про результати моніторингу

навчальних досягнень

учнів за І семестр 2018-2019 року

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання  плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік, з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття загальної середньої освіти, контролю за якістю навчання та виховання дітей і підлітків шкільного віку, адміністрацією  школи проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за перший семестр 2018-2019 н. р.

      В основу аналізу покладено оцінки, виставлені вчителями-предметниками в класних журналах, та звіти класних керівників про навчальні досягнення учнів в першому семестрі 2018-2019 н. р.

    Станом на 21.12.2018 року в школі навчається 198 учнів, з них в початковій ланці - 96. Протягом першого семестру зі школи до інших навчальних закладів вибули 8 учнів (з них 2 учні з 1 класу: Мірошніченко В., Черниш Т., 1 учень з 2 кл. (Єфімцев Г.) 3 кл. – 2 учні (Москаленко К.,     Бузаєва А.), 1 учень з 5 кл. (Новицький В.), 2 учні з 7 класу (Пустовой Я.,                   Накидайло Д.)   Прибули в школу 7 учнів.

         Учениця 2 класу Боброва О. переведена з першого до другого класу (рішення педагогічної ради, протокол № 2 від 29.10 2018 р.)

Рівень навчальних досягнень учнів 1-го класу відповідно чинного законодавства не підлягав оцінюванню.     

Рівень навчальних досягнень учнів 2-9 класів можна представити у вигляді таблиці.

№ з/п

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Якість

знань

Успіш

ність

Високий

Достатній

Середній

Початковий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

 

2

20

5

25

10

50

5

25

0

 

75

100

 

3

26

5

20

9

36

11

44

0

 

56

100

 

4

24

1

4,3

6

26,1

11

47,9

5

21,7

30,4

78,3

 

5

20

1

4

4

20

10

50

5

25

24

75

 

6

25

0

0

3

12

17

68

5

20

12

80

 

7

21

1

4,8

5

23,8

9

42,8

6

28,6

28,6

71,4

 

8

18

0

0

5

27,8

6

33,3

7

38,9

27,8

61,1

 

9

18

0

0

4

22,2

7

38,8

7

38,8

22,2

61,2

 

 

172

13

7,5

46

26,7

76

44,1

35

20,3

34,2

79,7

 

Знання, що відповідають високому рівню мають 13 учнів, з них                    11 учнів початкової школи (Замкова К., Короткий О., Швець Т., Шевченко Т., Юшкевич М. – 2 клас, Малюкіна О. – 4 кл., Горєлкова., Бойко О., Гадун А., Гадун В., Касперська М.,  – 3 кл.) та Максименкова Є. – 5 клас,                  Шапоренко А. – 7 клас.

      Учні другого та третього класів мають найвищу успішність (100%, кл. керівники Колєснік Н.М. та Гра Т.Г.), найнижчий результат успішності продемонстрували учні 8 класу (61,1%, кл. керівник Бабенко Т.М.) та учні                   9 класу (61,2%, кл. керівник Коба П.Г.) Якість знань знижується від наймолодших до старших учнів, а найнижча якість знань в 6 класі (12%, класний керівник Волік С.В.)

         Спроможними досягти високого рівня навчальних досягнень, учнями, що окрім оцінок високого рівня, мають оцінки достатнього рівня з одного - двох предметів є:

Зотіков Д. (5 кл., математика, історія України);

Калитюк Д. (8 кл., історія України, географія, технології, фізична культура);

Учні, які мають одну –дві оцінки достатнього рівня:

Аксьонова М. (6 кл., інформатика);

Буковська М. (6 кл., інформатика);

Жуков Д. (6 кл., математика);

Чебаненко А. (7 кл., інформатика);

Чечель Р. (7 кл., історія України);

 В той же час деякі учні мають одну-дві оцінки низького рівня:

Башкатов М. (6 кл., інформатика);

Круглов В. (6 кл., зарубіжна література);

Кудрявець К. (6 кл., зарубіжна література, математика);

Манько Б. (6 кл., інформатика, фізична культура);

Деркач І. (7 кл., фізика);

Палій В. (7 кл., історія України, образотворче мистецтво);

Рисухін Р. (8 кл., алгебра);

Машталір (8 кл., фіз.-ра);

Мороз І. (9 кл., фізика).

Загальношкільні показники якості знань учнів в І-му семестрі поточного навчального року в порівнянні з результатами попереднього періоду наведені в таблиці.

 

Аналіз якості знань, порівняно з попередніми роками (%):

№ з/п

Клас

Вчитель

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

  1.  

3

Гора Т.Г.

 

 

60

56

  1.  

4

Плотнікова Г.Є.

 

 

34

30,4

  1.  

5

Ковальова Н.В.,  Бондаренко І.О.

75

57

37

24

  1.  

6

Савчук Г.В. Семенова Т.В.,

Волік С.В.

31

38

19

12

  1.  

7

Гора Т.Г., Авдєєнко В.О., Жданова В.О.

60

56

28

28,6

  1.  

8

Бабенко Т.М.

55

45

28

27,8

  1.  

9

Коба П.Г.

43

21

26

22,2

 

Аналіз якості знань по окремим предметам (%):

              Клас

Предмет

5

6

7

8

9

Укр. мова

70

33

62,8

44

50

Укр. література

55

33

71,5

55

50

Іноз. мова

45

42

54

61

44

Математика

35

20

 

 

 

Алгебра

 

 

40

39

28

Геометрія

 

 

45

40

22

Фізика

-

-

35

44

27,8

Інформатика

30

12,5

50

44,2

55,6

Хімія

-

-

60

55,5

50,2

Біологія

-

45,7

70

66,6

55,5

Географія

-

71

80

72

67

Креслення

 

 

 

72

77

Музичне мистецтво

66

30

60

-

-

 

 Об’єктивними чинниками, що вплинули на успішність школярів, є низька мотиваційна основа учнів щодо навчання і часті пропуски ними навчальних занять, недостатня взаємодія батьків із вчителями, несвоєчасне повідомлення вчителями батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники і відповідна реакція батьків на навчання дітей. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів може бути недостатнє втілення окремими вчителями в освітній процес самоосвіти, саморозвитку, практичного застосування новітніх форм і методів продуктивної і творчої діяльності, педагогічних технологій та ІКТ.

Разом з тим результати опитування учнів та їх батьків і педагогів, відвідування уроків свідчать, що вчителі школи дотримуються об’єктивності щодо оцінювання школярів, додержуються критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

На під­ставі вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Класним керівникам, вчителям-предметникам, з метою якісного підвищення рівня навчальних досягнень учнів та усунення виявлених недоліків:

1.1.  Спрямувати освітній процес на покращення рівня навчальних досягнень учнів школи.  

Січень-лютий 2018 р.   

1.2. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги і допомоги, за обдарованими дітьми, своєчасно пере­віряти щоденники, повідомляти батьків про результати навчальних досягнень дітей.

Постійно.                         

1.3. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань, забезпечувати належний методичний рівень викладання, застосовувати ефективні форми та методи розвитку творчих здібностей, сприяти формуванню в учнів умінь аналізу, порівняння та узагальнення навчального матеріалу. 

Постійно   

1.3. Застосовувати проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання, при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, теоретичний матеріал пов’язувати з його практичним застосуванням.   

Постійно

1.4. Забезпечити надання дієвої допомоги учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень та виявили бажання покращити рівень  навченості, знань, умінь, навичок. 

Постійно

1.5.   Систематично планувати вправи на повторення та закріплення  вивченого матеріалу.     

2.  Провести педагогічний консиліум за участю батьків 6 класу щодо пошуку шляхів підвищення навчальних досягнень учнів класу.

Лютий -  березень 2019 року

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. директора КЗО НВК № 110 ДМР _____________ Є.О. Мартиненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати річного оцінювання та ДПА учнів 9 класу

КЗО НВК №110 ДМР у 2016 – 2017 н. р.

К-ть балів/Предмет

Українська мова

Правознавство

Алгебра

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

1-3 бали

-

-

1

-

-

-

4-6 балів

2

3

2

3

8

3

7-9 балів

13

9

11

11

7

13

10-12 балів

1

4

2

2

1

-

Успішність,%

100

100

94

100

100

100

Якість,%

87,5

81,3

81,3

81,3

50

81,3

 

Результати річного оцінювання та ЗНО учнів 11 класу  КЗО НВК №110 ДМР у 2016 – 2017 н. р.

 

К-ть балів/Предмет

Українська мова

Математика

Історія України

Біологія

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

1-3 бали

3

4

2

4

1

4

1

-

4-6 балів

5

7

7

3

5

4

6

5

7-9 балів

4

2

5

-

6

2

5

-

10-12 балів

2

1

-

-

2

-

2

-

Успішність,%

78

71

85,7

42

92,8

60

92,8

100

Якість,%

42,8

21,4

35,7

0

57

14

50

0

 

Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів

КЗО НВК №110 ДМР  у 2016 – 2017 н. р.

Клас

К-ть учнів в класі

Результати навчальних досягнень учнів

 

 

% учнів, які навчаються на 7-12 балів

високий

достатній

середній

початковий

не атестовані учні

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

3

21

1

5

8

38

12

35

-

-

-

-

43

4

29

2

7

11

38

16

55

-

-

-

-

45

5

17

1

6

6

35

8

47

2

12

-

-

41

6

20

1

5

9

45

8

40

2

10

-

-

50

7

19

-

-

5

26

7

37

7

37

-

-

26

8

19

2

11

3

15

8

42

6

32

-

-

26

9

16

-

-

6

38

8

50

2

13

-

-

38

11

14

-

-

3

21

7

50

4

29

-

-

21

 

Особливу увагу звертають на себе класи, які знизили  якість знань порівняно з минулим роком:

 

Навчальний рік

Клас

 

 

 

Класний керівник

К-ть учнів

% учнів, які навчаються

на 7 - 12 балів

Навчальний рік

Клас

 

 

 

Класний керівник

К-ть учнів

% учнів, які навчаються

 на 7 - 12 балів

 

2015 – 2016 н. р.

 

2

Ковальова Н. В.

20

75

І семестр 2016 – 2017 н. р.

 

3

Ковальова Н. В.

21

43

 

3

Савчук Г. В.

26

31

4

Семенова Т. В.

29

45

 

4

Гора Т. Г.

20

60

 

5

Авдєєнко В. О.

17

41

 

5

Бабенко Т. М.

20

55

6

Бабенко Т. М.

20

50

 

6

Коба П. Г.

21

43

7

Коба П. Г.

19

26

 

7

Бондаренко І. О.

22

19

8

Бондаренко І. О.

19

26

 

8

Жданова В. О.

16

13

9

Жданова В. О.

19

38

 

9

Волік С. В.

8

37

 

10

Мартиненко Є.О.

13

31

11

Мартиненко Є.О.

14

21