Бібліотека

 

 


                                                  

   Книжки – це наша  праця, наша совість.

                                                          Цілющої води живий струмок.

                                                                              О.Іваненко

 

 

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації , вона сприяє гармонійному розвитку особистості , розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел. Тому робота бібліотеки спрямована на реалізацію заходів та завдань, витікаючи із науково-методичної проблеми школи, щорічного шкільного плану, навчально-виховної  роботи, основних нормативних документів Міністерства освіти і науки, питань уряду України.

Плануючи роботу бібліотеки, я не виходжу з плану роботи школи, а стараюсь органічно вписатися в цей план. Вся робота шкільної бібліотеки організовується згідно таких розділів плану:

 І. Вивчення потреб користувачів бібліотеки, їх інтересів.

 II. Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування.

 III. Формування, вивчення та використання книжкового фонду.

 IV. Творчі акції бібліотеки.

 V .Організаційні питання.

Вивчення читацьких запитів - одна з умов результативності роботи шкільної бібліотеки. Якість цієї роботи , її ефективність залежать, в першу чергу, від того, наскільки бібліотекар знає своїх читачів, їх потреби, інтереси.

В шкільній бібліотеці 174 користувача – учня ;   15 користувачів  -  це учителі та робітники школи та 35 користувачів – це батьки. Кожен із них з своїми поглядами та сприйняттям  дійсності, потребами та  можливостями і в кожного з користувачів  виникає багато питань на явкі потрібно допомогти їм найти відповідь.   Велику роль  в вирішенні цих питань  відіграє  інтернет,  але  й велика доля  пошуку   лягає на плечі  бібліотекаря.  Не кожен учень має інтернет вдома і не кожен дорослий має змогу ним користуватися. І тут на  допомогу приходить книга, як вірний друг та   помічник.

 

Вивчення та аналіз читацьких інтересів і читацьких формулярів спонукає мене до більш відповідального, уважного та системного підходу в обслуговуванні користувачів, до пошуку оптимальних рішень, до формування духовного спілкування з  читачами. У зв'язку з цим постійно проводжу аналіз читацьких формулярів -індивідуальний, тематичний, груповий тощо. Наприклад:    

 - що і як часто читають учні 5 класу;

 - як учні 6-7 класів читають програмну літературу;

 -  яку літературу люблять читати  учні 2-4 класів ;

З метою вивчення загальної картини читання в школі постійно проводжу аналіз читацьких формулярів з проблеми систематичності читання по класах. В результаті багаторічних спостережень можу зробити висновок, що велику роль у прищепленні дітям любові до бібліотеки, до систематичного читання, до книги відіграють вчителі молодших класів. Якщо вони зможуть піти назустріч бібліотекарю і, починаючи з 1 класу, будуть працювати разом з ним для здійснення однієї спільної мети -виховувати бережне ставлення до книги, викликати інтерес до творів друку, бажання читати, то учні з класу в клас будуть лише удосконалювати навички систематичного читання.

 

В кінці кожного місяця  практикується нагородження  «Кращий читач  місяця»

А також  проводжу захисти читацьких формулярів в межах читацьких груп, конкурси на кращий читацький формуляр, поглиблену індивідуальну та групову роботу з учнями, а саме:

 ¦ індивідуальні бесіди - рекомендаційні, інформаційні, пізнавальні, про      прочитану книгу;

 ¦ поглиблена індвідуальна робота з учнями, що мають слабку техніку читання, з новоприбулими учнями;

 ¦ анкетування на тему "Книга в твоєму житті" ( 6 клас);

 ¦ експрес-інтерв'ю "Я - користувач бібліотеки"( 7 клас );

 ¦ опитування-інтерв'ю "Я люблю читати про..."( 8 клас);

 ¦ бліц-опитування "Найкраща книга минулого року"( 9 клас);

 Поєднуючи традиційні та нетрадиційні форми роботи я постійно працюю над тим, аби заохочувати учнів до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання, пропагую до використання книг, що є у бібліотеці. Кожній групі читачів притаманні свої інформаційні запити, які мають певну специфіку задоволення.

 Вчителям потрібно знаходити відповіді на багато питань: як запровадити в практику нові програми, як працювати за новими підручниками, про нові напрями в дослідженнях із педагогіки, про накази Міністерства освіти і науки України. Тому бібліографічне інформування педагогів - пріоритет у діяльності бібліотеки.

 Працюючи в тісному контакті з педагогічним колективом школи систематично інформую вчителів про нові документи в галузі освіти, матеріали викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники та новинки літератури. Ця інформація   подається  кожному вчетелю в індвідуальній бесіді ,  пропоную увазі вчителів на засіданнях методичних об'єднань, педрад, на виробничих нарадах. Ефективними формами масового інформування є бібліографічні огляди літератури, періодичних видань, дні інформації, години цікавих повідомлень.

Бібліотечний урок  « Періодичні видання для дітей», 5 клас.

Щороку проводиться день періодики "Шкільна бібліотека і періодичні видання", а також година інформації "Підручники в новому навчальному році". Ці заходи у бібліотеці стали уже традиційними. Не можна також обминути увагою проведені в бібліотеці дні інформації  "Україна вчора, сьогодні, завтра", прес-конференції "Глобальні проблеми людства", "Чорним болем в серці України".

Систематичному інформуванню читачів про новинки літератури, про найбільш цінні книги з окремих тем допомагають виставки літератури, тематичні полиці, перегляди літератури тощо.

 При організації цих заходів обов'язково враховую вік читачів: дітям молодших класів потрібні невеликі, яскраві, художньо-оформлені виставки з коротким, простим, цікавим змістом; дітям старшого віку - більш наповнені інформацією. У бібліотеці, зокрема, були організовані:

-виставки нових надходжень: "На хвилинку зупинись - нові книги подивись",

- виставки до предметних тижнів;

 - цикли книжково-ілюстрованих виставок: "Літературний календар місяця", ""Запитує читач - відповідає книга".

 

 

Як відомо, інформаційна культура учнів формується шляхом популяризації бібліотечно-бібліографічних знань. Мета вивчення основ бібліографії в школі полягає в тому, аби учень сам дійшов висновку: жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, а це завжди потребує знань спеціальних джерел. Та найголовніше завдання на кожному бібліотечному уроці - прищеплення дітям любові до книги, виховання бережного ставлення до неї. Успіх роботи з питань прищеплення учням бібліотечно-бібліографічної грамотності залежить від тісного контакту вчителя і бібліотекаря, єдиного планування роботи з книгою, виховання загальної культури. Тому на початку навчального року складаю "Координаційний план роботи бібліотекаря і вчителя по проведенню бібліотечно-бібліографічних занять та вихованню культури читання серед учнів 1-11 класів". Бібліотечно-бібліографічні уроки плануємо так, щоб в їх проведенні брали участь учителі початкових класів, учителі-предметники, класні керівники, що включають теми таких уроків до своїх планів роботи. Проводяться бібліотечні уроки в рамках уроків позакласного читання та позакласних виховних годин.

 План складається з урахуванням вікових особливостей учнів, вимог шкільної програми, програми з позакласного читання і охоплює всі напрями популяризації  бібліографічних знань.  Ним передбачене поступове набуття і поглиблення учнями знань про книгу і бібліотеку. У популяризації основ ББЗ використовую різноманітні технології: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення, усні журнали, різні види змагань, уроки-подорожі тощо.

В результаті тісної співпраці бібліотекаря і вчителя напрацьовано багато матеріалів для проведення уроків. Велику допомогу у проведенні цієї роботи надають публікації журналу "Шкільна бібліотека", який передплачую багато років. В бібліотеці оформлено тематичну папку з розробками проведених бібліотечних уроків, бесід, уроків позакласного читання. Такі уроки як "Екскурсія в бібліотеку", "Правила поводження з книгою", "Звідки книга прийшла", "Як правильно читати", "Твої помічники у виборі книг", "Як користуватися каталогами і картотеками" та інші прищеплюють дітям любов до книги, навчають самостійно працювати з книгою, розширюють кругозір, вчать не розгубитися в морі книг. Для засвоєння бібліографічних знань організовую уроки у вигляді змагань, а саме: бліц¬турнір "Все про бібліотеку і книгу", конкурс ерудитів  «Розумники й розумниці", ігри "А якщо подумати?"

 

                  

 

Для якісного інформаційного забезпечення читачів потрібна систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення бібліотечного фонду; формування ядра фонду, основу якого складала б українська книга.

 

 Фонд шкільної бібліотеки систематизовано за віковими групами книгокористувачів та розставлено на полицях на основі структури бібліотечно-бібліографічної класифікації. Стелажі з основним книжковим фондом розміщено при відкритому доступі для читачів, що дає їм змогу краще вивчати розміщення та склад книжкового фонду, вільно у ньому орієнтуватися. А у мене є можливість провести бесіду з читачем, порекомендувати кращі твори, влаштувати безпосередньо на стелажах невеликі книжкові виставки. Все це спрямоване для популяризації книжкового фонду, для покращення обслуговування читачів. Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це зобов'язує кожного бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік книжкового фонду, забезпечити його збереження.

Основними джерелами поповнення фонду нашої бібліотеки є:

 - централізоване поточне комплектування через РВО;

- одержання літератури, прийнятої взамін загубленої читачами;

 - одержання літератури, подарованої бібліотеці учнями школи, їхніми    батьками, спонсорами;

 - передплата періодичних видань. 

 Література, яка надходить від районного управління освіти - це, в основному, підручники. На жаль, художньої та галузевої літератури отримуємо недостатньо, тому доводиться докладати чимало зусиль для поповнення бібліотечного фонду.

 Часто організовуємо зустрічі з поетами рідного краю, після яких шкільна бібліотека поповнюється подарунковими виданнями авторів.

Виправдовують себе й акції: "Подаруй книгу бібліотеці", "Родина - шкільній бібліотеці", "Випускники -бібліотеці". Приємно бачити радісні обличчя дітей, коли вони з гордістю віддають свої маленькі скарби шкільній книгозбірні.

Колектив школи бере активну участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі "Живи, книго!". В рамках огляду проводили:

 бесіди з учнями школи та їхніми батьками про збереження підручників "Шкільним підручникам - довге життя";

 - робота з боржниками;

 - щоквартальні рейди-перевірки стану збереження підручників "У кого підручникам краще живеться", оголошення результатів на загальношкільній лінійці;

- встановлення у кожному класі посади відповідального за збереження підручників; щомісячна перевірка та оцінка кожному учневі;

 - щомісячне проведення санітарних днів, виявлення книг, які потребують ремонту;

 - ремонт книг у "Книжковій лікарні" ( 109примірників)

Усі заходи зі збереження бібліотечного фонду проводяться за допомогою  читацького активу і виховують в учнів відповідальність, дбайливе ставлення до книги як до джерела знань. За бережне відношення до книги переможцям акції "Живи, книго!" оголошуються подяки.

 Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб здійснюється також за допомогою проведення різноманітних творчих акцій шкільної бібліотеки спільно з педагогічним колективом школи. Аби створити в дитячих серцях свідому потребу постійного спілкування із книгою використовую найбільш ефективні виховні технології. З великим інтересом учні стають активними учасниками проведення літературних подорожей, вечорів, вікторин, усних журналів, презентацій, ігор, конкурсів, діалогів, диспутів 6

 - вечір запитань і відповідей "Відношення молоді до вступу України в НАТО";

 - відкритий діалог "Українська армія майбутнього - якою їй бути";

Важливу роль у житті бібліотеки відіграє актив, що складається із читачів, які частіше від інших відвідують бібліотеку, цікавляться не тільки книгами, а й справами бібліотекаря, завжди готові прийти на допомогу. Спочатку робота з активом вимагала  конкретних зусиль, ускладнювала роботу, але - якщо початковий етап - створення та ознайомлення з роботою бібліотечного активу пройдено, то бібліотекар матиме чималу допомогу. Активісти допомагають мені у вирішенні важливих завдань, на які йде багато робочого часу, зокрема:

 

 ¦ допомагають в організації та проведенні творчих акцій бібліотеки;

 ¦ організовують та проводять рейди-перевірки стану підручників;

 ¦ допомагають робити аналіз читання книг учнями щомісяця і за рік;

 ¦ виписують прізвища боржників і розносять нагадування у класи;

 ¦ допомагають обробляти нові книги: поставити штамп, ціну тощо;

 ¦ чергують на перервах у бібліотеці і тим допомагають мені швидше обслуговувати читачів;

 

Шкільна бібліотека не може працювати, не враховуючи мету і завдання навчально-виховного процесу і тому вона є тією крапкою на карті держави, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки і почуття, де закладається духовне здоров'я нації.