Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ

 

УЧНІВ  У  ЗАКЛАДІ

 

 

ОСВІТИ:

 

1.Учень повинен приходити до школи за 15

 

хвилин до початку уроків.

 

2. Дотримуватись ділового стилю в одязі.

Завжди бути чистим і охайним.

 

3.Під час уроків забороняється користуватися

 

мобільними телефонами.

 

4.В клас учні повинні заходити по першому

 

дзвінку. По другому дзвінку розпочинається

 

урок.

 

5.Учні зобов’язані чемно поводитися з

 

вчителями та персоналом школи.

 

6.Під час уроків учням не дозволяється

 

знаходитися за межами класних кімнат.

 

 

7.Учням не дозволяється виходити з кабінету

 

під час уроків без дозволу вчителя.

 

8.Під час уроків учень не може піти зі школи

 

без відома класного керівника.

 

9.Без медичної довідки учень може

 

пропустити тільки 2 дні (в разі наявності

 

письмового пояснення батьків).

 

10.    Учням суворо заборонено палити у школі

 

та на її території.

 

11.В класних кімнатах забороняється

 

знаходитись у верхньому одязі.

 

12.Після закінчення уроків учень може

 

знаходитись у школі у присутності класного

 

керівника або вчителя – предметника.

 

 

 

 

 

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ

 

УЧЕНЬ МАЄ ПРАВО:

 

1. Виявляти власну активність у надбанні знань і умінь з використанням усіх можливостей школи, виражати
думки і сумніви стосовно змісту навчання і отримувати
на них пояснення і відповіді.

 

2.        Висловлювати класному керівникові, адміністрації та
педагогам свої проблеми і вимоги, отримувати від них

допомогу.

 

3.        На гідне ставлення до себе у суспільних та особистих
справах, не принижуючи гідності інших.

 

4.       Відкрито виражати свої думки та пропозиції стосовно
внутрішкільного життя школи.

 

5.        Проявляти громадянську та суспільну ініціативу,
захищати честь школи у конкурсах, оглядах, змаганнях
та інших заходах згідно зі своїми уміннями та
можливостями.

 

6.       Відпочивати на перервах між уроками. Не отримувати
домашні завдання на свята та канікули.

 

7.        Діставати об'єктивні та обґрунтовані оцінки з кожного
предмета, відповідно засвоєним знанням та навичкам.

 

8.       На додаткову допомогу вчителя, коли учень не встиг
засвоїти навчальний матеріал за поважних причин і
повторну оцінку знань.

 

9.        Обирати за бажанням факультативні заняття та профілі
навчання.

 

 

УЧЕНЬ ЗОБОВЯЗАНИЙ:

1. У будь-якій ситуації поводити себе відповідно гідності
учня, бути вихованим і культурним у школі та за її
межами.

 

2.  Дотримуватись ділового стилю в одязі. Завжди бути чистим і охайним.

 

 

3.        Ефективно використовувати час, визначений для
навчання, працювати над розширенням та
поглибленням своїх знань.

 

4.        Діяти на благо колективу, підтримувати кращі традиції
школи.

 

5.        Виконувати вказівки і розпорядження адміністрації,
учнівського комітету, педагогічної ради.

 

6.        Турбуватися про здоров'я і безпечність власного життя
і життя своїх товаришів, не курити, не вживати

алкоголю та наркотиків.

 

7.        Дотримуватися правил соціального співжиття:

 

-        виявляти повагу до вчителів та інших працівників,
до дорослих і товаришів;

-        чинити опір проявам грубості та вульгарності;

-        поважати волю і гідність іншої людини;

-        вирішувати суперечки лише на принципах
взаємоповаги;

-        нести матеріальну відповідальність за зіпсоване
шкільне майно.