Освітні програми, що реалізуються у закладі

Навчальні програми

Організація освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Освітня програма закладу розроблена на основі:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407).

У 5-11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес здійснюватиметься відповідно до таких типових освітніх програм:  «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 405

Українська мова

 У 2020/2021 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:  у 5 – 9 класах за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

Українська література

У 2020/2021 навчальному році вивчення української літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Зарубіжна література

 У 2020/2021 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

 

Іноземні мови

  Вивчення іноземних мов у 2020-2021 навчальному році буде здійснюватися за декількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами, а саме:

 - для учнів 1-3 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, і Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;

 - для учнів 4 класів за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405;

  - для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408

Історія

У 2020/2021 навчальному році чинними є такі навчальні програми: Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Історія України. 5–9 та 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236). Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236). Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. 7–9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Навчальні програми для 5-9 класів розміщено на сайті МОН за покликаннями (https://goo.gl/GDh9gC)

Освітня галузь «Математика»

 У 2020/2021 навчальному році 5-9 класи (також 8-9 класів з поглибленим вивченням математики) продовжують навчатися за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням (https://goo.gl/GDh9gC)

Природознавство

У 2020/2021 навчальному році навчання природознавства в закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься за навчальною програмою з природознавства для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №  804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas).

Біологія

 У 2020/2021 навчальному році навчання біології в закладах загальної середньої освіти  здійснюватиметься за такими навчальними програмами:     

 6-9 класи: Програма з біології для 6-9 класів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC)

Географія 

у 2020/2021 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчати географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804, що розміщена на офіційному вебсайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas

Хімія

 Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:  7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC)

Фізика

Навчання фізики у 2020/2021 навчальному році у 7-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC).

Інформатика

У 2020/2021 навчальному році вивчення інформатики у основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за типовими освітніми та навчальними програмами, що розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України:  

 

Класи

Рік затвердження програми

Посилання

5-9

2017

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf

 

У 2020/2021 навчальному році за новою навчальною програмою з інформатики, призначеною для учнів, що вивчали інформатику у 2-4 класах, вперше вчитимуться учні 9 класів. Вони вивчатимуть 5 розділів: «Програмне забезпечення та інформаційна безпека», «3D-графіка», «Опрацювання табличних даних», «Бази даних. Системи керування базами даних» і «Алгоритми та програми».

Трудове навчання

У 2020/2021 навчальному році відповідно до типових  освітніх програм для закладів загальної середньої освіти на вивчення предмета у 5 – 6 класах відводиться 2 год. на тиждень, у 7 – 9 класах – 1 год. на тиждень.

Вивчення трудового навчання здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті міністерства за покликанням http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Освітня галузь «Мистецтво»

У 2020/2021 навчальному році вивчення предметів освітньої галузі «Мистецтво» в основній і старшій школі здійснюватиметься за такими програмами: «Мистецтво. 5-9 класи» (оновлена);

Програми розміщені на офіційному вебсайті МОН:  https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

Основи здоров’я

У 2020/2021 навчальному році вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті МОН (https://goo.gl/GDh9gC). Відповідно типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405 на вивчення предмета передбачена 1 год. на тиждень.

Фізична культура

Навчальні програми з фізичної культури для 5-9 та 10-11 класів побудовані за модульною системою і містять інваріантну (обов’язкову) (теоретико – методичні знання та загальна фізична підготовка) та варіативну складову яка складається з модулів.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про методичне забезпечення

варіативної складової Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 110

«школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

 

№ з/п

Класи

Чисельність учнів

Вид заняття за робочим навчальним планом (факультатив, спецкурс, курс за вибором)

Назва (факультативу, спецкурсу, курсу за вибором)

Назва програми

Державна, авторська

Ким і коли затверджено, рекомендовано (реквізити: лист, наказ від __№___)

Кількість годин за програмою

Кількість годин, фактично виділених за робочим навчальним планом

1.                   

1-4

91

Курс за вибором

“Каліграфія”

(з елементами розвитку зв’язного мовлення) 1-4 класи

ПРОГРАМА

курсу за вибором "Каліграфія”

(з елементами розвитку зв’язного мовлення) 1-4 класи

(Автор: Нікулочкіна Олена Василівна, доцент кафедри початкової освіти

та реабілітаційної педагогіки КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР)

Державна

Рекомендовано листом МОН

України від 17.08.2016 №1/9-434

140

1

2.                   

4

20

Курс за вибором

Українознавство

Кононенко П.П., Присяжна Т.М. Українознавство. 1-4 класи : Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова базового навчального плану. Книга 5 / Упор. : А.В. Лотоцька, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2016.

Державна

Лист ІІТЗО від 27.12.2014 № 14.1/12-Г686

140

1

3.                   

5-7

65

Курс за вибором

Українознавство

Програма курсу за вибором «Українознавство. 5–11 класи»

Державна

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 03.07.2014 р.                    № 14.1/12-Г-1058)

35

1

4.                   

5-6,8

70

Факультатив

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»

Освітня програма факультативу факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»

Авторки: Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., докт. юрид. наук, професор, Матвійчук М.М., канд. пед. наук.

 

Державна

Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 01.08.2018р.)

35

1

5.                   

5-9

109

Факультатив

Російська мова

Російська мова.

5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. Укладач:

О.Ю. Крюченкова

Державна

Схвалено науково-методичною комісією для використання в                     загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою                                  навчання протоколом № 5

від 01.07.2013 

  (лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013

№ 1/11-11508),

 (сайт МОН України, 2019 р.)                                         

35

1

6.                   

8-9

44

Курс за вибором

Основи медіаграмотності

Навчальна програма для учнів 8 (9) класів «Основи медіаграмотності» (пропедевтичний курс). Автори Коваленко П.О., Мокрогуз О.П.

Державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України

від 27.09.2017                        № 1/11-9777)

35

1

7.                   

9

21

Курс за вибором

Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції

Навчальна програма курсу за вибором учнів

«Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»

для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ремех Т.О., Комарова П.Г.

 

 

17

1

 

В.о. директора   КЗО НВК № 110                                                                                                                    Є.О. Мартиненко