Результати моніторингу якості освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110»

 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

 _________2020                                                                           № ____

 

Про результати моніторингу

 навчальних досягнень

учнів за  2019-2020 н. р.

 

Згідно з річним планом роботи на кінець року адміністрацією  школи було проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за                               2019-2020 н. р.

В основу аналізу покладено оцінки, виставлені вчителями-предметниками в класних журналах, та звіти класних керівників про навчальні досягнення учнів за 2019-2020 н. р.

На кінець навчального року в школі навчалося 193 учні. Рівень навчальних досягнень учнів 1-го та 2-го класів відповідно чинного законодавства не підлягає оцінюванню.

Рівень навчальних досягнень учнів 3-9 класів можна представити у вигляді таблиці.

 

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Якість

знань

Успіш

ність

Високий

Достатній

Середній

Початковий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

І с

Рік

І с

Рік

3

19

6

31,6

9

47,3

4

21

-

 

72

78,9

100

100

4

27

8

29,6

10

37

9

33,3

-

 

48

66,6

92,5

100

5

20

-

-

6

30

11

55

3

15

10

30

75

85

6

18

1

5,6

4

22,2

9

50

4

22,2

27,8

27,8

66,6

77,8

7

23

-

-

2

8,6

11

47,8

10

43,5

8,7

8,6

52,5

56,5

8

21

1

4,8

7

34,1

7

34,1

6

27

33,3

38

61,9

71,4

9

15

3

20

3

20

4

26,7

5

33,3

33,3

40

73

66,7

11

1

-

-

-

-

1

 

-

-

 

-

 

100

 

144

19

13,2

41

28,4

56

38,9

28

19,4

 

41,7

 

80,6

 

Учні третього та четвертого класів мають найвищу якість знань та успішність по школі (кл. керівники Колєснік Н.М., Гора Т.Г.), успішність - 100%, якість знань- 78,9% та 66,6% відповідно, що вище за середні показники по школі – 41,7 %, до того ж вони покращили якість знань, порівняно з                           І семестром. Найнижчі навчальні результати продемонстрували учні 7                     (кл. керівник Матвєєєва Л.Ю.): успішність - 56,5%, якість - 8,6%.

Взагалі показники якості знань та успішності за другий семестр вищі порівняно з першим семестром. Успішність учнів 3-9 класів в середньому по школі складає 80,6%, що  приблизно відповідає показникам попередніх років.

Результати навчальних досягнень учнів, порівняно з попередніми роками можна представити у вигляді таблиці:

Навчальний рік

Високий рівень %

Достатній рівень %

Середній рівень %

Початковий рівень %

2016 – 2017

7,4

35,4

45,7

11,4

2017 – 2018

7,8

27

47

16,9

2018 – 2019

7

30,6

45,3

15,9

2019 - 2020

13,2

28,4

38,9

19,4

 

Навчальний рік

Якість знань

Успішність

2016 – 2017

42,9

88,6

2017 – 2018

34,9

83,1

2018 – 2019

37,6

84,1

2019 - 2020

41,7

80,6

Можна зробити висновок, що дистанційне навчання суттєво не вплинуло на рівень навчальних досягнень учнів. Але дещо збільшився відсоток учнів, які мають з окремих предметів навчальні досягнення низького рівня.

На високому рівні в КЗО НВК №110 навчаються 13,2% учнів. Ці учні будуть нагороджені похвальними листами:

        3 кл. – Швець Т., Канахіна С., Замкова К., Короткий О., Боброва О., Юшкевич М.

          4 кл. – Гафізова А., Бойко О.,  Касперська М.,  Горелкова А., Гадун В., Гадун А., Савельєва Є., Кислицький В.;

        5 кл. –

        6 кл. – Максименкова Є.;

        7 кл. -

        8 кл. – Шапоренко А.;

        9 кл. -  Калитюк Д., Линник К., Хамов І.С.

В 5 та 7  класах учнів, які мають навчальні досягнення високого рівня немає (класні керівники Гриценко В.В., Матвєєва Л.Ю.)     

Залишається негативною тенденцією те, що класні керівники та вчителі-предметники не відслідковують учнів, які мають оцінки нижчого рівня з одного -двох предметів. Такі учні є у кожному класі: у 3 класі – 4 учні, у 4 класі – 3 учні, у 5 класі – 4 учні, у 6 класі - 3 учні, у 7 класі – 1 учень, у 8 класі –                   4 учні,  в 9 класі – 4 учні. 

Переважна більшість учнів добре справлялися з дистанційними формами навчання, своєчасно виконували завдання, працювали на платформі Classroom, Zoom, використовували інші додатки Googl, переглядали відеоуроки. Майже всі учні мали технічні можливості для дистанційного навчання. Тому об’єктивними чинниками, що вплинули на успішність школярів, є низька мотиваційна основа учнів щодо навчання і пропуски ними навчальних занять, недостатня взаємодія батьків із вчителями, несвоєчасне повідомлення вчителями батьків про рівень успішності дітей через щоденники і електронні засоби зв'язку та відповідна реакція батьків на навчання дітей. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів може бути недостатнє втілення окремими вчителями в освітній процес самоосвіти, саморозвитку, практичного застосування новітніх форм і методів продуктивної і творчої діяльності, педагогічних технологій та ІКТ.

Разом з тим результати опитування учнів та їх батьків і педагогів, відвідування уроків свідчать, що вчителі школи дотримуються об'єктивності щодо оцінювання школярів, дотримуються критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

На підставі вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Спрямувати увагу на посилення внутрішньошкільного контролю за станом викладання навчальних дисциплін,  рівнем навчальних досягнень учнів, внести корективи в графіки внутрішньошкільного контролю, спланувавши вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів не менше одного разу на 5 років.
  2. На чергових засіданнях педагогічних рад обговорити результати    проведеного моніторингу, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.
  3. Кобі П.Г., Бондаренко Т.Г., Горі Т.Г., керівникам МО обговорити результати навчальних досягнень учнів на засіданнях методичних об’єднань вчителів, прийняти рішення щодо підвищення результатів навчальних досягнень учнів.

До 01.09.2020 р.

  1. Вчителям-предметникам, з метою якісного підвищення рівня навчальних досягнень учнів та усунення виявлених недоліків:

4.1.  Спрямувати освітній процес на покращення рівня навчальних досягнень учнів школи

Вересень - жовтень 2020 р.

4.2. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань, забезпечувати належний методичний рівень викладання, застосовувати ефективні форми та методи розвитку творчих здібностей, сприяти формуванню в учнів умінь аналізу, порівняння та узагальнення навчального матеріалу. 

     Постійно

4.3. Застосовувати проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання, при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, теоретичний матеріал пов’язувати з його практичним застосуванням.   

Постійно

  1. Забезпечити надання дієвої допомоги учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень та виявили бажання покращити рівень  навченості, знань, умінь, навичок.

І семестр 2020 – 2021 н.р. 

4.5.   Спланувати індивідуальну роботу з учнями, які мають низький рівень досягнень, або пропуски з вивчення окремих тем під час дистанційного навчання.

Червень 2020 р.

4.6.   Систематично планувати вправи на повторення та закріплення  вивченого матеріалу. 

5.  Класним керівникам  2-9 класів:  

         5.1. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги і допомоги, за обдарованими дітьми, своєчасно перевіряти щоденники, повідомляти батьків про результати навчальних досягнень дітей.

5.2. Індивідуально обговорити питання успішності з батьками.

Вересень 2020 р.

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. директора КЗО НВК № 110 ДМР _____________ Є.О. Мартиненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати річного оцінювання та ДПА учнів 9 класу

КЗО НВК №110 ДМР у 2016 – 2017 н. р.

К-ть балів/Предмет

Українська мова

Правознавство

Алгебра

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

1-3 бали

-

-

1

-

-

-

4-6 балів

2

3

2

3

8

3

7-9 балів

13

9

11

11

7

13

10-12 балів

1

4

2

2

1

-

Успішність,%

100

100

94

100

100

100

Якість,%

87,5

81,3

81,3

81,3

50

81,3

 

Результати річного оцінювання та ЗНО учнів 11 класу  КЗО НВК №110 ДМР у 2016 – 2017 н. р.

 

К-ть балів/Предмет

Українська мова

Математика

Історія України

Біологія

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

1-3 бали

3

4

2

4

1

4

1

-

4-6 балів

5

7

7

3

5

4

6

5

7-9 балів

4

2

5

-

6

2

5

-

10-12 балів

2

1

-

-

2

-

2

-

Успішність,%

78

71

85,7

42

92,8

60

92,8

100

Якість,%

42,8

21,4

35,7

0

57

14

50

0

 

Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів

КЗО НВК №110 ДМР  у 2016 – 2017 н. р.

Клас

К-ть учнів в класі

Результати навчальних досягнень учнів

 

 

% учнів, які навчаються на 7-12 балів

високий

достатній

середній

початковий

не атестовані учні

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

3

21

1

5

8

38

12

35

-

-

-

-

43

4

29

2

7

11

38

16

55

-

-

-

-

45

5

17

1

6

6

35

8

47

2

12

-

-

41

6

20

1

5

9

45

8

40

2

10

-

-

50

7

19

-

-

5

26

7

37

7

37

-

-

26

8

19

2

11

3

15

8

42

6

32

-

-

26

9

16

-

-

6

38

8

50

2

13

-

-

38

11

14

-

-

3

21

7

50

4

29

-

-

21

 

Особливу увагу звертають на себе класи, які знизили  якість знань порівняно з минулим роком:

 

Навчальний рік

Клас

 

 

 

Класний керівник

К-ть учнів

% учнів, які навчаються

на 7 - 12 балів

Навчальний рік

Клас

 

 

 

Класний керівник

К-ть учнів

% учнів, які навчаються

 на 7 - 12 балів

 

2015 – 2016 н. р.

 

2

Ковальова Н. В.

20

75

І семестр 2016 – 2017 н. р.

 

3

Ковальова Н. В.

21

43

 

3

Савчук Г. В.

26

31

4

Семенова Т. В.

29

45

 

4

Гора Т. Г.

20

60

 

5

Авдєєнко В. О.

17

41

 

5

Бабенко Т. М.

20

55

6

Бабенко Т. М.

20

50

 

6

Коба П. Г.

21

43

7

Коба П. Г.

19

26

 

7

Бондаренко І. О.

22

19

8

Бондаренко І. О.

19

26

 

8

Жданова В. О.

16

13

9

Жданова В. О.

19

38

 

9

Волік С. В.

8

37

 

10

Мартиненко Є.О.

13

31

11

Мартиненко Є.О.

14

21