Виконання мовного законодавства

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110

 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

13.09.2022                                                                                          № 39-о/д

 

Про дотримання мовного законодавства в закладі освіти

 

Керуючись ст. 10. Конституції України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676, рішенням Дніпровської міської ради VІІІ скликання від 17.08.2022 № 7/26 «Про затвердження Міської програми розвитку та функціонування української мови «Українською, будь ласка» на 2022-2025 роки», з метою створення належних умов для забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя України, популяризації переваг вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Працівникам закладу використовувати державну мову в рамках освітнього процесу у спілкуванні вчителів та іншого персоналу закладу як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою.

Постійно

 1. Адміністрації закладу:
  1. Контролювати виконання працівниками закладу чинного законодавства України в частині організації освітнього процесу державною мовою, застосування державної мови в робочий час педагогічними та іншими працівниками закладу.
  2. Перевірити усю ділову документацію та інформацію, яку розміщено на сайті закладу, інформаційних стендах для учасників освітнього процесу, щодо дотримання мовного законодавства.

До 30.09.2022 року

 1. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства усю ділову документацію, яка ведеться у навчальному закладі, використовується та розміщується для інформаційно-просвітницької роботи серед усіх учасників освітнього процесу в приміщеннях навчального закладу (навчальних кабінетах, медичному пункті, шкільній їдальні, спортивній та актовій залах, вестибюлі, холі, коридорі, групи в дошкільному закладі тощо).

До 20.09.2022 року

 1. Вживати заходів, спрямованих на збільшення годин варіативної частини навчальних планів для поглибленого вивчення української мови, літератури, факультативів з українознавчих дисциплін.

З 01.09.2022 року

 1. Всебічно аналізувати стан дотримання мовного законодавства всіма учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі та школі.

Щорічно

 1. Розробити заходи щодо реалізації Міської програми розвитку та функціонування української мови «Українською, будь ласка» на 2022-2025 роки.

До 20.09.2022 року

 1. Педагогічним працівникам:
  1. Забезпечити якісну підготовку та участь учнів у конкурсах, турнірах, олімпіадах з української мови, літератури, українознавства.

Постійно

 1. Здійснювати заходи щодо популяризації вивчення української мови, сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів, висвітленню досвіду роботи у фахових виданнях.

Постійно

 1. Атестаційній комісії враховувати при атестації педагогічних працівників закладу освіти рівень володіння ними державною мовою.

Постійно

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. директора КЗО НВК № 110 ДМР                              Єлена МАРТИНЕНКО

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110

«ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ                                           

12.09.2022                                                                                                                                  № 38/1-а/г

Про затвердження плану заходів

щодо реалізації муніципальної

програми підтримки української

мови «Українською, будь ласка»

На виконання рішення пленарного засідання 26-ї сесії Дніпровськоїміської ради від 17.08.2022 р., в рамках реалізації муніципальної програми«Українською, будь ласка» на 2022-2025 роки, з метою сприяння вивченняукраїнської мови та популяризації переваг вивчення державної мови таоволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти
 

НАКАЗУЮ:

 
1. Затвердити План заходів щодо реалізації муніципальної програми
підтримки української мови «Українською, будь ласка» (додаток 1).
2. Жданову В.О., вчителя української мови, призначити відповідальною за
виконання Плану заходів щодо реалізації муніципальної програми
підтримки української мови «Українською, будь ласка».
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
В.о. директора КЗО НВК № 110 ДМР                                                                             Єлена МАРТИНЕНКО