Правила прийому до закладу освіти

Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,  а   також свідоцтва  про  народження  (копії), медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

Правила прийому дітей до 1 класу

     До першого класу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

     Для зарахування дитини до 1 класу батьками або особами, що їх замінюють, подаються:

- Заява на ім'я директора;

- Копія свідоцтва про народження дитини;

- Медична картка встановленого зразка;

- Заповнюється згода батьків або піклувальників про використання персональних данних дітей.

     Прийом дітей до 1 класу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.