Вступ до школи

До уваги батьків майбутніх першокласників!

 

 

 

Шановні батьки!

                                                  


 

 

                     ПРИ ВСТУПІ ДО ШКОЛИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Заява батьків;
 2. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини;
 3. Медична довідка Ф № 086 – 1/0.

 

Зразок заяви батьків

 

 

Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (пункт 4 розділу І)

В.о. директора комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс               № 110 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради_____________

(повне найменування закладу освіти)

Мартиненко Є.О.____________________

(прізвище та ініціали директора)

 

 _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон:__________________ Адреса електронної поштової скриньки:___________________________

ЗАЯВА

 про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати_____________________________________________________  

                                               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:

____________________________________________________________________

на_____________ форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (__________________________________________________________________ );

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)________________________________________________________ ;

                                         (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти____________________________

____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

 

Продовження додатка 1

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу_____________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Додатки:

____________________________________________________________________

(за переліком згідно з пунктом 4 розділу 1 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)

___________                                                                                 _____________

             (дата)                                                                                                                                                                     (підпис)

_______________________________________

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 110

 «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

01.06.2020                                                                                              № 6-у

 

Про зарахування в 1 клас

          На підставі поданих документів

 

НАКАЗУЮ:

          Зарахувати до спискового складу учнів школи до 1 класу:

 

 1.  

Авраменко Єлизавету Денисівну

 1.  

Володіна Дмитра Артемовича

 1.  

Габідулліна Михайла Руслановича

 1.  

Галкіну Милану Василівну

 1.  

Глобу Лілію Олександрівну

 1.  

Глобу Поліну Олександрівну

 1.  

Гранова Михайла Олександровича

 1.  

Гудова Іллю Геннадійовича

 1.  

Євстаф’єву Вероніку Володимирівну

 1.  

Захожу Діану Володимирівну

 1.  

Кутиріна Івана Вікторовича

 1.  

Кислицьку Алісу Ігорівну

 1.  

Мартинюк Оксану Андріївну

 1.  

Михайловську Софію Павлівну

 1.  

Нікітіну Орину Андріївну

 1.  

Пустовойта Ярослава Олександровича

 1.  

Радченко Марію Дмитрівну

 1.  

Стародубець Варвару Федорівну

 1.  

Хомайко Кіру Антонівну

 1.  

Швеця Іллю Григоровича

 1.  

Шевченко Мирославу Олександрівну

 1.  

Яковенко Марію Олександрівну

 

 

                                                     В.о. директора КЗО НВК № 110 ДМР _________ Є.О. Мартиненко

 

 

 

 

 

УВАГА.

Станом на 01.06.2020 року подано в 1-й клас - 22 заяв.

Кількість вільних місць - 2.

 

     

 Адміністрація школи