Вступ до школи

 

 

 

Шановні батьки!

                                                  

 


До уваги батьків майбутніх

 

першокласників!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» (https://school.isuo.org)

 

 

 

 

 

 

                     ПРИ ВСТУПІ ДО ШКОЛИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:

 

Документи, які необхідно надати:

1.Копія свідоцтва про народження дитини.

2.Копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о. "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду".

3. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

 

 Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684" надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву).

Зокрема:

1) паспорт громадянина України одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання;

 

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207;

 

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

 

4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

 

5) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку.

 

Зразок заяви батьків

Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (пункт 4 розділу І)

В.о. директора комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс               № 110 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради_____________

(повне найменування закладу освіти)

Мартиненко Є.О.____________________

(прізвище та ініціали директора)

 

 _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон:__________________ Адреса електронної поштової скриньки:___________________________

ЗАЯВА

 про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати_____________________________________________________  

                                               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:

____________________________________________________________________

на_____________ форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (__________________________________________________________________ );

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)________________________________________________________ ;

                                         (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти____________________________

____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

 

Продовження додатка 1

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу_____________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Додатки:

____________________________________________________________________

(за переліком згідно з пунктом 4 розділу 1 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)

___________                                                                                 _____________

             (дата)                                                                                                                                                                     (підпис)

_______________________________________

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами