Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Витяг зі звіту КЗО НВК № 110 ДМР на початок 2018/2019 н. р. (Форма № ЗНЗ-1, затверджена наказом МОН України № 936 від 27.08.18)

XІІ. Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

1820

Чи є в закладі (1-так, 0-ні)

Фізкультурна зала

31

1

 

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

Басейн

32

-

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

10

Навчально–дослідна ділянка (арів)

33

-

 

Підсобне господарство

34

-

 

Їх площа (кв.м)

05

481

Опалення (1 – центральне або власна котельня,

2 – пічне)

35

1

 

Кількість навчальних кабінетів

Математики

06

1

 

Водогін

36

1

 

Фізики

07

-

у тому числі з гарячою водою

37

-

 

Хімії

08

-

Каналізація

38

1

 

Географії

09

-

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

 

Біології

10

1

число посадкових місць у їдальні або буфеті

40

50

 

Української мови і літератури

11

1

у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

-

 

Інших мов і літератур національних меншин

12

-

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

1

 

Іноземної мови

13

1

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей-інвалідів

43

1

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

-

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

-

 

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

16

1

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

10

з них:

потребують капітального ремонту

45

-

 

у тому числі в яких використовується
операційна система з відкритим кодом

18

-

 

перебувають в аварійному стані

46

-

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

26

Чисельність учнів, які проживають на відстані
більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

-

 

з
них:

підключено до Iнтернету

20

10

 

не працюють

21

9

у тому числі:

учнів, для яких організовано підвезення

48

-

 

термін придбання становить понад 5 років

22

15

 

використовуються в управлінсько-господарській
діяльності

23

7

з них за програмою “Шкільний автобус”

49

-

 

учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

-

 

у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1

 

Крім
того,
кіль-
кість

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

2

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

3199

 

планшетів

26

-

 

підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26)

27

-

у тому числі підручників, усього

52

6406

 

інтерактивних комплексів

28

1

з них для: 1-4 класів

53

1360

 

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,
які використовуються у навчальному процесі

29

32

5-9 класів

54

3362

 

10-11(12) класів

55

1684

 

Кількість майстерень

30

1

 

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ НВК №110 ДМР

 Прилади та пристосування

  ДЕМОНСТРАЦІЙНІ

  МЕХАНІКА

№ п/п Назва приладу Необхідна кіл-сть Наявність Потреба № п/п Назва приладу Необхідна кіл-сть Наявність Потреба
1 А) Набір для демонстрації «Механіка: кінематика, динаміка»: 1 1 0 3. Обладнання для лабораторних робіт
2 Б) Набір зі статики з магнітними тримачами: 1 1 0 1 Динамометр 12 12 0
3 В) Набір кульок: 1 1 0 2 Трибометр 12 12 0
4 Г) Набір для демонстрації «Механіка: кінематика та динаміка обертального руху»: 1 1 0 3 Набір важків 12 12 0
5 2.1. Призма з нахилом 1 1 0 4 Терези 12 12 0
6 2.2. Комплект для вивчення руху тіл по колу 1 1 0 5 Вимірювальна стрічка 12 12 0
7 2.3. Трибометр демонстраційний 1 1 0 6 Тіла рівного об'єму або різної маси 12 12 0
8 2.4. Пістолет балістичний 1 1 0 7 Набір пружин 12 12 0
9 2.5. Демонстраційний прилад з інерції 1 1 0 8 Прилад з кінематики з рухомим візком 12 12 0
10 2.6. Трубка Ньютона 1 1 0 9 Набір важків з гачками 12 12 0
11 2.7. Посудина для зважування повітря 1 1 0 10 Прилад для вивчення потужності електродвигуна 2 2 0
12 2.8. Барометр-анероїд 1 1 0 11 Важелі 12 12 0
13 2.9. Манометр рідинний демонстраційний 1 1 0 12 Метр демонстраційний 5 5 0
14 2.10. Прилад для демонстрації тиску в рідині 1 1 0          
15 2.11. Сполучені посудини 1 1 0          
16 2.12. Куля Паскаля 1 1 0          
17 2.13. Прес гідравлічний 1 1 0          
18 2.14. Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (відерце Архімеда) 1 1 0          
19 Насос вакуумний електричний або механічний 1 1 0          
20 2.15. Комплект для демонстрації стоячих хвиль 1 1 0          
21 2.16. Хвильова ванна 1 1 0          
22 2.17. Камертони на резонуючих ящиках: 1 1 0          
23 2.18. Довга металева пружина - слінкі 1 1 0          

                                                 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

1  Модель двигуна внутрішнього згорання 1 1 0 9 В) Теплоприймач 1 1 0
2 А) Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла:  1 1 0 10 Г) Термометр демонстраційний електронний з великими цифрами 1 0 100%
3 Б) Набір капілярів: 1 1 0 11 Вогниво повітряне 1 1 0
4 В) Циліндри свинцеві зі стругом: 1 1 0 12 Прилад для демонстрування теплопровідності 1 1 0
5 Г) Прилад для демонстрації лінійного розширення тіл: 1 1 0 13 Термометр кімнатний 1 1 0
6 Ґ) Прилад для демонстрації поверхневого натягу: 1 1 0 14 Модель парової машини 1 2 200%
7 А) Гігрометр психрометричний 1 1 0 15 Модель парової турбіни 1 1 0
8 Б) Метеостанція 1 0 100%          
                                                                              Обладнання для лабораторних робіт
1 Калориметри 12 12 0 4 2.3. Набір для дослідження поверхневого натягу рідини: 12 12 0
2 Тіла для калориметрів 12 12 0 5 Штативи 12 12 0
3 Мірний стакан 12 12 0          

                                                          ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ

1 1.1. Високовольтні механічні джерела (демонстраційні)                                         1 1 0 12 1.11. Котушка дросельна 1 1 0
2 1.2. Електроскопи 1 1 0 13 1.12. Магніт U-подібний демонстраційний 1 1 0
3 1.3. Електрометри з пристосуванням 1 1 0 14 1. 13. Магніт штабовий демонстраційний (пара) 1 1 0
4 1.4. Султани електростатичні 1 1 0 15 1.14. Електромагніт розбірний (підковоподібний) 1 1 0
5 1.5. Маятник електростатичний 1 1 0 16 1.15. Прилад для демонстрації правила Ленца 1 1 0
6 1.5. Маятник електростатичний 1 1 0 17 1.16. Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції 1 1 0
7 1.6. Комплект паличок для трибоелектризації 1 1 0 18 1.17. Комплект з електролізу демонстраційний: 1 0 100%
8 1.7. Штатив електростатичний 1 1 0 19 1.18. Набір «Трансформатор універсальний» 1 1 0
9 1.8. Конденсатор розбірний 1 1 0 20 1.19. Набір  для  демонстрації  залежності  опору  провідника  від  його  геометричних параметрів: 1 0 100%
10 1.9. Набір демонстраційний «Електродинаміка» 1 1 0 21 1.20. Набір провідників в ізоляції: 1 1 0
11 1.10. Машина електрична (двигун-генератор) 1 1 0 22 5.1. Осцилограф демонстраційний двоканальний 1 1 0
                                                                              Обладнання для лабораторних робіт
1 2.1. Набір лабораторний «Електрика та магнетизм» 12 12 0 5 2.5. Підковоподібний магніт 12 12 0
2 2.2. Електромагніт розбірний лабораторний (підковоподібний) 12 12 0 6 2.6. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури 1 0 0
3 2.3. Котушка-моток 12 12 0 7 2.7. Реостати лабораторні 12 12 0
4 2.4. Комплект магнітів штабових 12 12 0 8 2.8. Набір провідників в ізоляції: 12 12 0
                   

                                                       ОПТИКА ТА АТОМНА ФІЗИКА

1 1.1. Набір «Геометрична оптика» 1 1 0 6 Решітки дифракційні 1 1 0
2 1.2. Модель ока 1 1 0 7 Індикатор іонізуючих частинок 1 1 0
3 1.3. Набір з оптики демонстраційний настільний 1 1 0 8 Набір поляризації 1 1 0
4 1.4. Набір для демонстрації «Хвильова оптика» 1 1 0 9 Набір з дифракії та інтерференції 1 1 0
5 1.5. Дозиметр 1 0 100%          
                   
                                                                              Обладнання для лабораторних робіт
1 2.1. Набір лабораторний «Оптика 1» 5 5 0 3 2.3. Комплект фотографій треків заряджених частинок 8 8 0
2 2.2. Набір лабораторний «Оптика 2» 5 5 0 4 2.4. Спектроскоп з набором спектральних ламп 2 1 50%
                   
 
1 Робочий стіл учителя 1 1 0 11 Таблиці 104 104 0
2 Стіл комп'ютерний 9 9 0 12 Портрети фізиків 8 8 0
3 Стіл учнівський 15 15 0 13 Діафільми 23 23 0
4 Стілець офісний 10 10 0 14 Відеоматеріали 145 145 0
5 Стілець учнівський 21 21 0 15 Роздатковий матеріал 78 78 0
6 Книжна полиця 3 3 0 16 Тематичні папки 5 5 0
7 Стіл демонстраційний 1 1 0 17 Програмне забезпечення 26 26 0
8 Дошка аудиторна 1 1 0 18 Методична література 94 94 0
9 Комп'ютер 10 10 0 19 Принтер 1 1 0
10 Стенди 5 5 0 20 Сканер 1 1 0
          21 Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): 1 1 0

                                                           КОЛИВАННЯ, ХВИЛІ, ЗВУК

1 Генератор звукових коливань 1 1 0 7 Маятник у годинику 1 1 0
2 Тримач із спіральною пружиною 1 1 0 8 Мікрофон електрдинамічний 1 1 0
3 Камертон 1 1 0 9 Молоток гумовий камертоний 1 1 0
4 Камертон з вістрям 1 1 0          
5 Установка ультразвукова 1 1 0          
6 Прилад для демонстрування хвильових явищ 1 1 0